First slide

Phim KH&CN

Phim sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn globalgap

VTV2

Phim sản xuất tôm bố mẹ chân trắng sạch bệnh

VTV2

Phim sản xuất nếp theo tiêu chuẩn vietgap

VTV2

Phim thiết kế hầm khí sinh học biogas

VTV2

Phim sinh sản nhân tạo giống cá anh vũ

VTV2

Phim trồng và chăm sóc cỏ mulato nuôi bò

VTV2

Phim trồng hoa lan hồ điệptheo hướng công nghiệp

VTV2

Phim trồng hoa cúc theo hướng công nghệ cao

VTV2

Phim trồng và chăm sóc cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ sinh học. phần ii

VTV2

Phim trồng và chăm sóc cây hồ tiêu theo hướng hữu cơ sinh học. phần i

VTV2

Phim nuôi nhông cát

VTV2

Phim thức ăn nuôi dúi (kỹ thuật nuôi dũi)

VTV2