First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu trồng một số loài cây hoa cảnh quan có giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Ngọc Đạo
Ngày nghiệm thu: 01/07/2020
Giấy đăng ký KQ số: 353/KQNC-SKHCN
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Nội dung UD (tóm tắt):

Kết quả của nhiệm vụ đã đánh giá lựa chọn được một số loài cây hoa cảnh quan phù hợp với điều kiện tự nhiên xã Vĩnh Sơn phục vụ cho các Dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Thạnh sau này

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan