First slide

Chi tiết sách

Sổ tay hỏi đáp Thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt, ngan bố mẹ quy mô vừa và nhỏ
Tác giả: FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations)
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội, 2017
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 119
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Giải đáp một số vấn đề thường gặp trong chăn nuôi vịt, ngan bố mẹ
Sách liên quan