First slide

Chi tiết sách

Tuyển tập gương điển hình, kinh nghiệm sản xuất và tiến bộ kỹ thuật của nông dân Điện Biên
Tác giả: AAV Lai Châu
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: 16 phố Mường Thanh, phường Nam Thanh, huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên. Tel: 023-926456
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 273
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Tập hợp các gương điển hình, kinh nghiệm sản xuất và tiến bộ kỹ thuật của nông dân Điện Biên thuộc các lĩnh vưc chăn nuôi, trồng trọt, thú y, bảo vệ thực vật và dịch vụ
Sách liên quan