First slide

Chi tiết sách

SỔ TAY XỬ LÍ NƯỚC (TRỌN BỘ 2 TẬP. CẨM NANG XỬ LÝ NƯỚC). TẬP 2
Tác giả: CÔNG TY NƯỚC LYON VÀ CÔNG TY DEGRÉSMONT. TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ NỘI.
Ngôn ngữ: Pháp
Thông tin XB: HÀ NỘI: XÂY DỰNG, 2009.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 947
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC. KẾT BÔNG-LẮNG-TUYỂN NỔI. PHƯƠNG Pháp SINH HỌC HIẾU KHÍ. LÊN MEN MÊTAN. THIẾT BỊ LỌC NƯỚC. PHƯƠNG Pháp TRAO ĐỔI ION HIỆN ĐẠI. TÁCH LOẠI BẰNG MÀNG LỌC. KHỬ KHÍ, LÀM THOÁNG, BỐC HƠI. OXY HÓA-KHỬ TRÙNG. CÔ ĐẶC VÀ ỔN ĐỊNH BÙN. XỬ LÝ BÙN. DỰ TRỮ VÀ PHÂN PHỐI CHẤT PHẢN ỨNG. ĐO LƯỜNG, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG HÓA VÀ GIÁM SÁT. XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT. XỬ LÝ NƯỚC BỂ BƠI. XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ. XỬ LÝ VÀ ĐIỀU HÒA NƯỚC CÔNG NGHIỆP. CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI.
Sách liên quan