First slide

Chi tiết sách

NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT.(Cơ sở lý luận và ứng dụng)
Tác giả: CHỦ BIÊN NGÔ XUÂN BÌNH. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: NHÀ NỘI: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT, 2010.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 8
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TRONG NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT.
Sách liên quan