First slide

Chi tiết sách

SỔ TAY XỬ LÍ NƯỚC (TRỌN BỘ 2 TẬP. CẨM NANG XỬ LÝ NƯỚC). TẬP 1
Tác giả: JEAN LOUIS BRAILT. BIÊN DỊCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
Ngôn ngữ: Pháp
Thông tin XB: TÁI BẢN. - HÀ NỘI: XÂY DỰNG, 2010.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 701
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NƯỚC. LOẠI NƯỚC NÀO CẦN PHẢI XỬ LÝ? TẠI SAO?. CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN CỦA KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG Pháp HÓA LÝ. CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ NƯỚC. CÁC PHƯƠNG Pháp VÀ PHƯƠNG TIỆN PHÂN TÍCH NƯỚC. SINH VẬT TRONG NƯỚC. TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI VẬT LIỆU. CÁC CÔNG THỨC.
Sách liên quan