First slide

Chi tiết sách

SỬ DỤNG DẦU KHOÁNG LÀM VƯỜN VÀ DẦU KHOÁNG NÔNG NGHIỆP TRONG PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI
Tác giả: TRUNG TÂM LÀM VƯỜN VÀ TRỒNG TRỌT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY SYDNEY
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2004.
Lần xuất bản: Lần thứ
Số trang: 136
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
DẦU THỰC VẬT, DẦU ĐỘNG VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ. HÓA HỌC CỦA CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ. HÓA HỌC CỦA CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA HIỆU QUẢ VÀ SỰ AN TOÀN CỦA CÂY. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DẦU KHOÁNG LÀM VƯỜN VÀ DẦU KHOÁNG NÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CHÂN KHỚP. NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN TÍNH ĐỘC THỰC VẬT. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CON NGƯỜI. KỸ THUẬT DÙNG DẦU KHOÁNG LÀM VƯỜN VÀ DẦU KHOÁNG NÔNG NGHIỆP TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH PPHÒNG TRỪ TỔN HỢP SÂU BỆNH TRÊN CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI.
Sách liên quan