First slide

Chi tiết sách

DỊCH HẠI TRÊN CAM, QUÝT, CHANH, BƯỞI VÀ IPM
Tác giả: NGUYỄN THỊ THU CÚC, PHẠM HOÀNG DANH
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2006.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 151
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP TRÊN CAM, QUÍT, CHANH, BƯỞI. CÔN TRÙNG VÀ NHỆN GÂY HẠI TRÊN CAM, QUÍT, CHANH, BƯỞI. BỆNH HẠI CAM, QUÍT, CHANH, BƯỞI.
Sách liên quan