First slide

Chi tiết sách

NGHỀ NUÔI GÀ H'MÔNG VÀ GÀ ÁC
Tác giả: PHÙNG ĐỨC TIẾN, LÊ THỊ THU HIỀN, NGUYỄN DUY ĐIỀU, NGUYỄN THỊ MƯỜI
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2010.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 62
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ GIÁ TRỌ DINH DƯỠNG CỦA GÀ H'MÔNG VÀ GÀ ÁC. ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI ĐẢM BẢO AN TOÀN SINH HỌC. KỸ THUẬT NUÔI GÀ ÁC Việt Nam, GÀ XƯƠNG ĐEN THÁI HÒA VÀ GÀ H'MÔNG. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở GÀ ĐẶC SẢN.
Sách liên quan