First slide

Chi tiết sách

CHƯƠNG TRÌNH 100 NGHỀ CHO NÔNG DÂN. QUYỂN 4. NGHỀ NUÔI DẾ (KỸ THUẬT NUÔI DẾ)
Tác giả: NGUYỄN LÂN HÙNG, VŨ BÁ SƠN, LÊ THANH TÙNG, NGUYỄN VĂN KHANG
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2010.
Lần xuất bản: Lần thứ 2
Số trang: 39
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
CON DẾ-MỘT MẶT HÀNG MỚI LẠ. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA DẾ. KỸ THUẬT NUÔI DẾ. CÁCH LÀM THỊT DẾ.
Sách liên quan