First slide

Chi tiết sách

NGHỀ TRỒNG NẤM MÙA HÈ
Tác giả: NGUYỄN LÂN HÙNG, LÊ DUY THẮNG
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2011.
Lần xuất bản: Lần thứ 2
Số trang: 51
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
NGHỀ TRỒNG NẤM MÙA HÈ (KỸ THUẬT TRỒNG MỘC NHĨ, NẤM SÒ, NẤM RƠM).
Sách liên quan