First slide

Chi tiết sách

NGHỀ CHĂN NUÔI GÀ THỊT
Tác giả: PHÙNG ĐỨC TIẾN, NGUYỄN QUÝ KHIÊM, LÊ THỊ THU HIỀN
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2011.
Lần xuất bản: Lần thứ 4
Số trang: 55
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
TÌNH HÌNH PHÁT TRIẺN CHĂN NUÔI GÀ THỊT. ĐIỀU KIÊN ĐỂ CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC. CHUẨN BỊ CHUỒNG TRẠI VÀ DỤNG CỤ TRƯỚC KHI CHĂN NUÔI. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ SINH SẢN. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP Ở GIA CẦM VÀ CÁCH CHỮA TRỊ.
Sách liên quan