First slide

Chi tiết sách

.NGHỀ CHĂN NUÔI GÀ HƯỚNG TRỨNG
Tác giả: PHÙNG ĐỨC TIẾN, NGUYỄN QUÝ KHIÊM, LÊ THỊ THU HIỀN
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2011.
Lần xuất bản: Lần thứ 2
Số trang: 63
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT GÀ HƯỚNG TRỨNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC. CÁC NHÓM THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ. KỸ THUẬT CHĂN NUÔI GÀ SINH SẢN. MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP.
Sách liên quan