First slide

Chi tiết sách

NGHỀ NUÔI ẾCH
Tác giả: NGUYỄN LÂN HÙNG, PHẠM BÁU, ĐẶNG NGỌC LÝ, HỒ QUANG BẮC
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2010.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 49
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
NGHỀ NUÔI ẾCH. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC. KỸ THUẬT NUÔI.
Sách liên quan