First slide

Chi tiết sách

NGHỀ NUÔI CẦY HƯƠNG
Tác giả: NGUYỄN LÂN HÙNG, NGUYỄN KHẮC TÍCH
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: HÀ NỘI: NÔNG NGHIỆP, 2010.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 47
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
NGHỀ NUÔI CẦY HƯƠNG. GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA CẦY HƯƠNG. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CẦY HƯƠNG. KỸ THUẬT NUÔI CẦY HƯƠNG.
Sách liên quan