First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và địa kỹ thuật để khoanh vùng và cảnh báo tình trạng trượt lở đất, đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định và đề xuất các giải pháp ứng phó
Tổ chức chủ trì: Viện Địa công nghệ và Môi trường
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Kim Long
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Nội dung UD (tóm tắt):

Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển trượt lở đất, đá tại các khu vực trọng điểm tỉnh Bình Định, bao gồm khu vực núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn, hồ Vạn Hội huyện Hoài Ân, tuyến đường miền núi An Trung-An Toàn, huyện An Lão và tuyến đường ven biển Cát Hải-Cát Tiến huyện Phù Cát. Phân tích dữ liệu quá khứ xác định thực nghiệm đặc điểm hình thế, ngưỡng lượng mưa gây trượt lở và khoanh vùng nguy cơ trượt lở tại một số khu vực trọng yếu. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do tai biến trượt lở tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan