First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) ở trường trung học cơ sở, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Ngọc Vịnh
Ngày nghiệm thu: 07/05/2020
Giấy đăng ký KQ số: 352/KQNC-SKHCN
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Nội dung UD (tóm tắt):

Triển khai ứng dụng tại các Trường Trung học cơ sở, khuyến khích các Trường Trung học phổ thông tìm hiểu và áp dụng GIáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn để tìm hiểu và áp dụng kết quả nghiên cứu Các sản phẩm của đề tài được đăng tải trên Website Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan