First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu các điều kiện tối ưu để sản xuất sinh khối một số chủng Bacillus và thử nghiệm sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths. Lê Hồng Linh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

- Xác định điều kiện tối ưu (nhiệt độ, thời gian nuôi cấy, tốc độ lắc/khuấy) nhằm thu được lượng sinh khối vi sinh lớn nhất làm cơ sở cho việc phối trộn với chất mang tạo ra chế phẩm vi sinh hiệu quả. Xây dựng quy trình sản xuất sinh khối một số chủng Bacillus phù hợp điều kiện Bình Định.

- Thử nghiệm sản xuất một số chế phẩm vi sinh từ sinh khối các chủng Bacillus phục vụ trong chăn nuôi và NTTS. (Bao gồm 02 loại: chế phẩm dạng dung dịch và chế phẩm dạng bột dùng làm thức ăn cho chăn nuôi và NTTS).

- Đánh giá hiệu quả sử dụng chế phẩm vi sinh (sản phẩm của đề tài) bổ sung vào thức ăn tại các mô hình chăn nuôi gà và NTTS (tôm thẻ chân trắng).

 

Kết quả thực hiện:

- Giảm bớt việc dùng hóa chất, kháng sinh vào chăn nuôi và NTTS

- Giúp ngăn ngừa một số bệnh do vi khuẩn trên vật nuôi và thủy sản, nhất là gia cầm non và gia cầm trong thời kỳ đẻ trứng.

- Tăng sức đề kháng của vật nuôi, thủy sản vì chế phẩm vi sinh có khả năng ức chế vi khuẩn gây bệnh.

- Ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi và NTTS là giải pháp an toàn với vật nuôi, con người và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

- Góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững, nền nông nghiệp công nghệ cao, thân thiện với con người và môi trường.

- Giúp người dân nâng cao nhận thức về ứng dụng các tiến bộ KHCN, các giải pháp thân thiện với môi trường vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, không tồn dư các hóa chất, kháng sinh, an toàn với người sử dụng từ đó nâng cao giá trị nông thủy sản tỉnh nhà.

 

Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 01/11/2018
Kinh phí thực hiện: 676 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan