First slide
Tên đề tài: Khảo sát khả năng sinh trưởng, phát dục, sản xuất sữa và tính thích nghi của bo lai hướng sữa F1, F2 nuôi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm KHKT vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Nguyễn Văn Thông
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu con giống kịp thời phục vụ cho chương trình phát triển chăn nuôi bò sữa trong tỉnh.
Kết quả thực hiện: 1. Khả năng sinh trưởng bò F1HF, F2HF 2. Khả năng sinh sản bò F1HF, F2HF 3. Khả năng sản xuất bò F1HF, F2HF 4. Kết quả theo dõi tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng đường ruột và tình hình bệnh rật của bò F1HF, F2HF 5. Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh lý bò F1HF, F2HF
Thời gian bắt đầu: 01/07/2002
Thời gian kết thúc: 01/02/2008
Kinh phí thực hiện: 360.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan