First slide

Chi tiết sách

Cây đậu tương (Kỹ thuật trồng đậu tương)
Tác giả: Ngô Thế Dân, Trần Đình Long, Trần Văn Lài, Đỗ Thị Dung, Phạm Thị Đào
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội: NXB Nông nghiệp, 1999.
Lần xuất bản: Lần thứ 1
Số trang: 372
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Tình hình sản xuất và tiêu thụ cây đậu tương tại Mỹ, Brazil, argentina và trên thế giới. Tình hình sản xuất đậu tương ở Việt Nam. Phương pháp chọn giống đậu tương. Công nghệ hạt giống. Quản lý cây trồng. Làm đất và tưới tiêu. Phòng trừ cỏ dại. Độ phì của đất và bón vôi. Chuyển hóa đạm. Bệnh nấm hại đậu tương. Các bệnh và phòng trừ sâu hại. Công nghệ chế biến và sử dụng sản phẩm đậu tương.
Sách liên quan