First slide

Chi tiết sách

Nấm ăn. Cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng (Kỹ thuật trồng nấm)
Tác giả: Nguyễn Hữu Đống, Đinh Xuân Linh, Nguyễn Thị Sơn
Ngôn ngữ: Việt Nam
Thông tin XB: Hà Nội; NXB Nông Nghiệp, 2002.
Lần xuất bản: Lần thứ 4
Số trang: 159
Loại sách: Ebook
Định dạng: pdf
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng nấm mỡ, nấm sò, nấm rơm, mộc nhĩ, nấm hương, nấm linh chi, cách chế biến các món ăn từ nấm
Sách liên quan