First slide
Tên đề tài: Xây dựng và hoàn chỉnh chữ viết, biên soạn sách phục vụ dạy và học tiếng Bana, Hre, Hroi ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Ngôn ngữ học-Hà Nội
Chủ nhiệm nhiệm vụ: GSTS Nguyễn Văn Lợi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu: -Điều tra nghiên cứu ngữ âm-âm vị học , xây dựng chữ viết Bana Kriem, Hrê, Hroi trong tỉnh BĐ
Kết quả thực hiện: - Thực trạng về tình hình sư dụng tiếng nói chữ viết của người Bana Kriem, Hrê, Hroi trong tỉnh BĐ - Bản thảo sách dạy và học tiếng Bana Kriem, Hrê, Hroi
Thời gian bắt đầu: 01/06/2003
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 540.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan