First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu và đề xuất giải pháp thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp sạch tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thúy Lan Chi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đánh giá được hiện trạng và tiềm năng phát triển mô hình nông nghiệ sạch, ứng dụng công nghệ cao tại các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Bình Định; Xây dựng mô hình thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp sạch tại tỉnh Bình Định; Đề xuất triển khai, áp dụng mô hình cho các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp sạch tại tỉnh Bình Định; Đề xuất chính sách thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp sạch.

Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan