First slide
Tên đề tài: Đánh giá thực trạng dạy và học môn võ cổ truyền Bình Định trong trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh và đề xuất nội dung, phương pháp giảng dạy trong giờ học chính khóa cho học sinh phổ thông
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS.Hồ Minh Mộng Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đánh giá thực trạng công tác dạy và học môn võ cổ truyền Bình Định trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đề xuất nội dung, phương pháp giảng dạy chính khóa môn võ cổ truyền Bình Định cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xây dựng mô hình thực nghiệm dạy môn võ cổ truyền Bình Định trong giờ học chính khóa cho học sinh các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đánh giá hiệu quả của việc thực nghiệm nội dung, phương pháp giảng dạy môn võ cổ truyền Bình Định trong giờ học chính khóa đối với học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2018
Thời gian kết thúc: 31/01/2021
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan