First slide

Chi tiết tài liệu

Nhan đề: Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Tác giả: Hoàng Thị Kim Khánh, Tống Văn Tuyên
Ngôn ngữ: Việt Nam
Năm XB: 2020
Nơi xuất bản:
Nguồn trích: Tạp chí Công thương
Số: 04
Số trang: 4
Định dạng: pdf
Tài liệu liên quan