First slide

Tên chủ sở hữu: UBND huyện Phù Mỹ

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Kiệu Phù Mỹ nhãn hiệu
2 Chình Mun Phù Mỹ nhãn hiệu