First slide
Số đơn: 4-2019-26552
Tên chủ sở hữu: UBND huyện Phù Mỹ
Tên nhãn hiệu: Chình Mun Phù Mỹ
Logo:
Loại nhãn hiệu: Chứng nhận
Nhóm sản phẩm dịch vụ: Quảng cáo; Quản lý kinh doanh; Quản trị kinh doanh; Hoạt động văn phòng
Ngày nộp đơn: 17/07/2019
Địa chỉ: thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Số bằng: 4-0356519-000
Ngày cấp bằng: Thứ Ba 14/07/2020
Ngày công bố bằng: 25/08/2020
Ngày hết hạn: 17/07/2029

THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

THÔNG TIN CHUNG
VIDEO
Không có video
THÔNG TIN CHI TIẾT
MẪU MÃ SẢN PHẨM