First slide

Tên chủ sở hữu: Hội Nông dân huyện Hoài Nhơn

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Chiếu cói Hoài Nhơn nhãn hiệu
2 Trứng vịt lộn Hoài Mỹ nhãn hiệu