First slide
Số đơn: 4-2018-32190
Tên chủ sở hữu: Hội Nông dân huyện Hoài Nhơn
Tên nhãn hiệu: Chiếu cói Hoài Nhơn
Logo:
Loại nhãn hiệu: Tập thể
Nhóm sản phẩm dịch vụ: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường, không dệt
Ngày nộp đơn: 19/09/2018
Địa chỉ: huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Số bằng: 4-0323787-000
Ngày cấp bằng: Thứ Tư 10/07/2019
Ngày công bố bằng: 26/08/2019
Ngày hết hạn: 19/09/2028

THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

THÔNG TIN CHUNG
VIDEO
Không có video
THÔNG TIN CHI TIẾT
MẪU MÃ SẢN PHẨM