First slide
Tên đề tài: Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Văn phòng thường trực Ban chi hủy PCTT và TKCN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Hữu Tuyên
Ngày nghiệm thu: 23/11/2014
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Nội dung UD (tóm tắt):

Kết quả nghiên cứu của đề tài được tham khảo trong quá trình xây dựng phương án ứng phó với lũ lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được ban hành năm 2018, nhất là vùng bị ảnh hưởng lũ quét, ngập lụt để xây dựng kịch bản đi dời trong mưa, lũ.

Hiệu quả kinh tế:

Đề tài đã xác lập được hiện trạng lũ quét, lũ ống đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Định, chi tiết đến cấp huyện. Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu GIS và chương trình cảnh báo lũ quét, lũ ống.

Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan