First slide
Tên đề tài: Đánh giá kết quả điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch bằng rtPA ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2. Hà Thị Phi Điệp
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y, dược
Nội dung UD (tóm tắt):

Đánh giá kết quả điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch bằng rtPA ở bệnh nhân nhồi máu não cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; Xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý bệnh nhân nhồi máu não cấp < 4,5 giờ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; kết quả của đề tài được cơ quan chủ trì ứng dụng thường xuyên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, đã chuyển giao kết quả đề tài cho các bệnh viện trong tỉnh như Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung Ương Quy Hòa, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Bình Định.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan