First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm điều trị vô sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII. Hồ Việt Mỹ
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y, dược
Nội dung UD (tóm tắt):

Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân vô sinh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Tiếp nhận và ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm điều trị vô sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Đánh giá kết quả và hoàn thiện quy trình điều trị vô sinh bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan