First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Levobupivacaine và fentanyl để giảm đau sau phẫu thuật thay khớp háng do bệnh nhân tự kiểm soát đau tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: NGUYỄN THÀNH
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y, dược
Nội dung UD (tóm tắt):

1. Khai thác và đánh giá bệnh nhân trước phẫu thuật. 2. Tiến hành kỹ thuật và theo dõi của phương pháp giảm đau ngoài màng cứng liên tục - bệnh nhân tự kiểm soát đau bằng hỗn hợp Levobupivacaine và Fentanyl sau phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. 3. Đánh giá hiệu quả của phương pháp gây tê ngoài màng cứng bằng hỗn hợp Levobupivacain và fentanyl, để giảm đau sau mổ thay khớp háng do bệnh nhân tự kiểm soát đau.

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan