First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày do ung thư tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS. Phạm Văn Phú
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học y, dược
Nội dung UD (tóm tắt):

Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư dạ dày; Đánh giá kết quả và điều trị phẫu thuật nội soi cắt dạ dày do ung thư; Đánh giá kết quả và điều trị phẫu thuật nội soi cắt dạ dày do ung thư

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan