First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất hoa lan bằng công nghệ cao nhằm góp phần phát triển trồng hoa lan hàng hóa ở Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Lê Thị Kim Đào
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: -Hoàn thành quy trình sản xuất hoa phong lan công nghệ cao phù hợp với điều kiện Bình Định
Kết quả thực hiện: -Trồng 2 giống hoa phong lan là Dendrobium, Phalaenopsis ở 3 lứa tuổi cây: cây mô trong lọ, cây mô ra ươm 6 tháng tuổi và 12 tháng tuổi. - Kết quả sinh trưởng, phát triển và ra hoa của 2 giống lan
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/03/2008
Kinh phí thực hiện: 494.700.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan