First slide
Tên đề tài: Sản xuất thử nghiệm muối tinh khiết từ muối thô phụ vụ công nghiệp và dược phẩm tại Cty Muối và Thực phẩm Bình Định
Tổ chức chủ trì: Cty Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Nguyễn Thanh Giang
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Sản xuất thử nghiệm muối tinh khiết đạt quy mô 3000 tấn/năm chất lượng muối công nghiệp
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2014
Thời gian kết thúc: 01/10/2016
Kinh phí thực hiện: 4.093.150.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan