First slide
Tên đề tài: Đánh giá tình hình mù lòa, hiệu quả và các trở ngại của chương trình phẫu thuật thủy tinh thể tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: BV Mắt tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCK2 Nguyễn Thanh Triết
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Đánh giá hiệu quả và phân tích các trở ngại liên quan đến Chương trình phẫu thuật thủy tinh thể tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Xác định tỷ lệ, nguyên nhân mù lòa và giảm thị lực ở người trên 50 tuổi tại Bình Đinh năm 2013 -Đánh giá hiệu quả và phân tích các trở ngại liên quan đến Chương trình phẫu thuật thủy tinh thể tại Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/07/2013
Thời gian kết thúc: 01/09/2014
Kinh phí thực hiện: 203.530.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan