First slide
Tên đề tài: Xây dựng thư viện điện tử dành cho giáo viên và học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở GD&ĐT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Cao Văn Bình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng thư viện điện tử dành cho giáo viên và học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: - Kết quả thu thập, chọn lọc nguồn dữ liệu và số hóa dữ liệu cho thư viện điện tử phụ vụ tra cứu, học tập cho giáo viên và học sinh PTTH trên địa bàn tỉnh Bình Định -
Thời gian bắt đầu: 01/10/2010
Thời gian kết thúc: 01/03/2012
Kinh phí thực hiện: 481.925.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan