First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng vi phẩu thuật trong điều trị ngoại khoa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
Tổ chức chủ trì: BV Đa khoa tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TSBS Phạm Tỵ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các chỉ định phẩu thuật và đánh giá kết quả điều trị ngoại khoa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại BV Đa khoa Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả ứng dụng vi phẫu thuật trong điều trị ngoại khoa thoát vĩ đĩa đệm cốt sống thắt lưng
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 160.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan