First slide

Tên chủ sở hữu: UBND thành phố Quy Nhơn

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Chả cá Quy Nhơn nhãn hiệu