First slide

Tên chủ sở hữu: UBND huyện Tuy Phước

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Nem chả Chợ Huyện nhãn hiệu