First slide

Tên chủ sở hữu: Cơ sở bánh hồng Thanh Bình

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Bánh hồng Thanh Bình nhãn hiệu