First slide

Tên chủ sở hữu: Cơ sở Năm Cá

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Năm Cá nhãn hiệu