First slide

Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH Yến sào Đại Việt

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Yến sào Đại việt nhãn hiệu