First slide

Tên chủ sở hữu: Công ty CP đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Sim La Vuông nhãn hiệu
2 Mật Sim La Vuông 2012 nhãn hiệu
3 Rượu Vang Sim La Vuông nhãn hiệu