First slide

Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH chế biến dừa Bạch Kim

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Platinum Label - Bạch Kim nhãn hiệu