First slide

Tên chủ sở hữu: Công ty TNHH công nghệ Gia Phát

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Pha Lê nhãn hiệu
2 Chống thấm KD Shield nhãn hiệu