First slide

Tên chủ sở hữu: UBND thị xã An Nhơn

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Bánh tráng Trường Cửu nhãn hiệu
2 Nón lá Gò Găng nhãn hiệu