First slide

Tên chủ sở hữu: Hiệp hội SX & DK rượu bàu đá Bình Định

STT Tên bảo hộ Loại bảo hộ
1 Rượu Bàu Đá nhãn hiệu